SGS Veiligheidsexamens heeft per 1 februari 2021 haar activiteiten beëindigd!

De activiteiten van SGS Veiligheidsexamens zijn per 1 februari 2021 beëindigd. Voor opleidingen en examens in het kader van VCA en asbest verwijzen wij u naar SGS Search Opledingen.

Voor vragen over beëindiging van onze examenactiviteiten kunt u bellen naar 088 – 214 51 00.

Activiteiten in het kader van actorregistratie en restauratorenregistratie worden voortgezet via SGS INTRON Certificatie. Voor meer informatie hierover kunt u contact leggen met Jeroen Pos via jeroen.pos@sgs.com of 088 – 214 51 33.

Vragen? Bel of mail ons
Vragen? Bel of mail ons
Vragen? Bel of mail ons

Kwaliteit

Bij SGS Veiligheidsexamens bent u verzekerd van kwaliteit. Ons exameninstituut is ISO 9001 gecertificeerd: we werken volgens een kwaliteitssysteem dat voldoet aan deze ISO-norm.